תקנון PONY

ברוכים הבאים לאתר "פוני סופר פוד". אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 03-5252400

 1. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.
 2. האתר מופעל על ידי חברת ______ponyexspress_______________.
 3. חנות ""פוני סופר פוד " שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי פוני סופר פוד בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר פוני סופר פוד לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 4. פוני סופר פוד לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

שעות פעילות: שעות הפעילות של פוני סופר פוד  הנן: ימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, ימי שישי 9:00 – 13:00 טלפון: 03-5252400po

שיגור פרסומות ודיוור

 1. לצורך שיפור המעורבות באתר,  הפרטים בעת ההזמנה באתר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמנו באמצעות הודעה אלקטרונית (אימייל) והודעות טקסט לנייד (סמס). במידה והינך מסרב לקבל את דבר פרסומת ניתן להודיע על כך בכל עת באחת מהדרכים הבאות:
 2. הודעה באמצעות טופס הצור קשר באתר
 3. שליחת מייל עם המילה "הסר" למייל שכתובתו ponydeliver@gmail.com

ניתן להשיב למייל אישור ההזמנה אותו קיבלת למייל ובו לציין את המילה "הסר

ההזמנות באתר

 1. הקלדה של הזמנה באתר פוני סופר פוד אפשרית בכל שעות היממה.
 2. לקוח שמסר פרטי משלוח שגויים או שלא אסף את החבילה מהדואר בזמן ועקב כך המוצרים הוחזרו לשולח, על הלקוח לפנות ביוזמתו ל פוני סופר פוד ולמסור כתובת אספקה נכונה. כמו כן עבור המשלוח החוזר ישלם הלקוח את התשלום לפי משקל החבילה.
 3. התשלום: אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי: ויזה, מאסטרכרד ואמריקן אקספרס ניתן לשלוח צ'ק . ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית.כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ כחוק. רק לאחר הסדרת מלוא התשלום בגין ההזמנה היא תכנס לתוקפה ותשלח.
 4. פוני סופר פוד שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר פוני סופר פוד וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.
 5. ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר בתוך 14 ימים ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח אותם שילמה פוני סופר פוד בגין המשלוח. עלות החזרת המוצרים לכתובתנו תחול על הלקוח
 6. מגוון המוצרים המוצג באתר יקבע על ידי פוני סופר פוד והיא אינה מחויבת בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת. אופן הצגת המוצרים באתר נקבע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של פוני סופר פוד והתמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
 7. אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. באם המוצר שהזמנת אינו נמצא במלאי, נציג שלנו יצור עמך קשר טלפוני בכדי להתייעץ עמך כיצד תרצה/י שההזמנה תטופל.
 8. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של פוני סופר פוד.
 9. אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שמידע שמופיע באתר הינו מדויק ומעודכן. אנו שומרים את הזכות לעדכן מידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו לא נהיה אחראיים לכל נזק שיגרם בעקבות מידע שאינו מדויק או שחסר באתר.
 • המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה כל עוד הם במלאי. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים ותקפים אך ורק בתחומי מדינת ישראל. עדכון מחירים ומוצרים יעשה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. במקרה שמוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי, שומרת החברה את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה.
 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לפוני סופר פוד. פוני סופר פוד יטפל בבעייתו של הלקוח כפי שדורש החוק.
 2. על ההתקשרות בין הלקוח לפוני סופר פוד בריא ובמסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. פוני סופר פוד והלקוח מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל-אביב יפו בלבד.
 3. לפוני סופר פוד אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח פוני סופר פוד ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר פוני סופר פוד ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע"י צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע"י צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב פוני סופר פוד וכד'.
 4. הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לפוני סופר פוד ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד'.
 5. הלקוח פוטר את פוני סופר פוד מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 6. פוני סופר פוד לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ב פוני סופר פוד ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל פוני סופר פוד והכול בכפוף לאחריות החלה ע"פ כל דין.
 7. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא פוני סופר פוד בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 • הקניין הרוחני באתר פוני סופר פוד, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של פוני סופר פוד או של צדדים שלישיים ש פוני סופר פוד קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 1. פוני סופר פוד שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 2. כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מ פוני סופר פוד

אספקה וקבלת המוצר

 1. ידוע לי שבעת קבלת המוצר, טרם פתיחתו מוטלת עלי האחריות לבדוק ולקרוא בקפידה ולוודא שכל הנתונים המוצגים על גבי תווית המוצר הינם לשביעות רצוני המלאה. 
  הנתונים אשר מוטלת עלי החובה לבדוק לפני פתיחת האריזה הינם: תאריך פג תוקף, משקל התכולה, רשימת רכיבים ומשקלם ורכיבים אלרגנים. ידוע לי כי אין לצרוך מוצר אשר קיימת רגישות לאחד הרכיבים המופיעים באזהרת האלרגנים וכי במידה ואעשה זאת, יהיה זה באחריותי הבלעדית.  

בכל מקרה של חוסר שביעות רצון מכל סיבה שהיא יש ליידע את שירות הלקוחות לפני פתיחת המוצר

התוכן והמידע הרשום באתר

 1. כל המידע הנמצא באתר ניתן למטרות חינוכיות  וחברתיות בלבד, ואינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון המלצה ו/או השגחה רפואית של רופא או מטפל כלשהו. אין להשתמש או להסתמך על התוכן המוצג באתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות או מחלות למינהן. אם יש מידע או חשש לבעיה רפואית כלשהי, חובה עליך לפנות מיד לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו ולא להסתמך בצורה כלשהי על התכנים הפרסומיים המוצגים באתר.
 2. לפי הנחיות משרד הבריאות בעניין נטילת תוספי תזונה: נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – יש להוועץ ברופא.
 3. מתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהו באתר הוא סיכון שכולו שלך ובאחריותך. אין במידע באתר זה תחליף להיוועצות עם רופא או מטפל בטרם רכישת מוצר או אבחון בעיה כלשהי, או במידע בנושא תוסף תזונה או תכשיר כלשהו.התוכן באתר מוצג למטרות חינוכיות בלבד ואינו מספק שירותי יעוץ רפואי ובמידה ויש צורך ביעוץ מומלץ ואחראי ביותר לפנות לאיש מקצוע.

 

גרעינים שחורים 150גר
אגוזי מלך טבעיים
פיסטוק חלבי אמריקאי

בחזרה לחנות Pony Super Food